Foto

Pokoje

Restaurace

Pohled zvenku

…a trocha historie (původní stav před rekonstrukcí)